Witamy na stronach projektu "Promocja edukacji przedszkolnej - kampania informacyjna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Telewizję TOYA w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.", Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.", Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej edukacji przedszkolnej, szczególnie wśród rodziców dzieci w wieku 3-5 lat i młodszych, w Łodzi i w województwie łódzkim.

Istotą projektu jest przygotowanie cyklu 30 reportaży pod wspólnym tytułem "Przedszkole równa szanse" o programach wychowawczo-edukacyjnych, realizowanych przez celowo wybrane przedszkola w Łodzi (15) i województwie łódzkim (15) oraz wyemitowanie ich na antenie TV Toya i w Internecie na odwiedzanej właśnie przez Państwa stronie. Emisja odcinków premierowych jest przewidziana w każdy pierwszy i czwarty wtorek miesiąca o godz. 17, a powtórki będą emitowane w czwartki o 16.35 oraz w poniedziałki o godz. 16.50.  Reportaż pojawi się w Internecie następnego dnia po premierze telewizyjnej.

Częścią składową projektu jest przeprowadzenie cyklu 30 otwartych prezentacji, skierowanych przede wszystkim do rodziców 3-5latków, których dzieci nie uczęszczają do przedszkoli. Celem prezentacji jest przekonanie rodziców o ważności edukacji przedszkolnej dla rozwoju ich dzieci. Prezentacje będą przeprowadzane w przedszkolach uczestniczących w projekcie.

Zapraszamy do oglądania naszych programów oraz uczestnictwa w prezentacjach. Zapraszamy także do odwiedzania naszej strony, gdyż będzie ona nieustannie wzbogacana kolejnymi elementami realizacji. Zachęcamy do wypowiadania swoich opinii, udziału w sondzie. Będą one wnikliwie analizowane, a Państwa uwagi i spostrzeżenia zostaną wykorzystane podczas realizacji kolejnych reportaży. Projekt prowadzony jest przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Zespół projektu


 

Mapa strony: Strona główna › O projekcie › Znaczenie edukacji przedszkolnej › Uczestnicy projektu odcinki 1-10 › Uczestnicy projektu odcinki 11-20 › Uczestnicy projektu odcinki 21-30 › Archiwum reportaży › Aktualności - harmonogram › Zespół projektu › KONTAKT › Raport ewaluacyjny › 

© 2020 TOYA