30. września 2010 roku zakończyliśmy realizację projektu "Promocja edukacji przedszkolnej - kampania edukacyjna" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Serdecznie dziękujemy wszystkim, z którymi dane było nam się spotkać w trakcie trwania projektu.

Życzymy naszym małym i dużym przyjaciołom z przedszkoli wspaniałych osiągnięć.

Zespół projektu


 

Mapa strony: Strona główna › O projekcie › Znaczenie edukacji przedszkolnej › Uczestnicy projektu odcinki 1-10 › Uczestnicy projektu odcinki 11-20 › Uczestnicy projektu odcinki 21-30 › Archiwum reportaży › Aktualności - harmonogram › Zespół projektu › KONTAKT › Raport ewaluacyjny › 

© 2018 TOYA