Uczestnikami projektu jest 30 celowo wybranych przedszkoli spośród wielu placówek w Łodzi  i w województwie łódzkim. W miarę realizowania projektu na tej stronie będą się pojawiać ich krótkie prezentacje. Można również będzie obejrzeć reportaże zrealizowane w tych przedszkolach.

Przedszkole Miejskie Nr 75 / odcinek 1
Łódź, Al. Kościuszki 81, Tel. (042) 636-01-80Przedszkole Miejskie Nr 75 - „Krasnalkowo” mieści się w zabytkowej, przedwojennej kamienicy w centrum miasta przy Al. Kościuszki 81, co umożliwia dogodny dojazd nawet z odległych dzielnic. Na tyłach przedszkola znajduje się duży, zadrzewiony ogród, wyposażony w sprzęt do zabaw.
Przedszkole 75 to placówka o wydłużonym czasie pracy, czynna od godziny 6.00 do 21.00. Dziecko może przebywać tu nie dłużej niż 10 godzin i korzystać z trzech posiłków: II śniadania i obiadu oraz I śniadania i kolacji – zamiennie.
Rada Pedagogiczna to nauczycielki posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także terapii pedagogicznej i regionalizmu, które w swojej pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod i technik wspomagających wszechstronny rozwój dziecka.
Ich postawa oraz działania, które podejmują w pracy z przedszkolakiem wynikają z jasno określonej wizji dziecka, kończącego edukację przedszkolną - dziecka, które cechuje:

 • Świadomość własnych możliwości, umiejętności, zamiłowań, uzdolnień.
 • Pozytywny obraz własnej osoby -wysoka samoocena.
 • Ciekawość i pozytywny stosunek do otaczającego świata i ludzi.
 • Spontaniczność i otwartość, samodzielność, odwaga, potencjał twórczy.
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania stosunków interpersonalnych, wynikająca z posiadanej inteligencji emocjonalnej.
 • Wszechstronny rozwój.
 • Wysoki poziom merytorycznego przygotowania do nauki w warunkach szkolnych.
 • Odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach.

Przedszkole Miejskie nr 149 / odcinek 2
Łódź, ul. Murarska 42, tel. (042) 255-37-97Przedszkole zlokalizowane jest wewnątrz Osiedla im. Władysława Jagiełły, między ulicami Zgierską, Łagiewnicką i Julianowską. Zajmuje wolno stojący budynek  z ogrodem - bardzo dobrze wyposażonym w sprzęt rekreacyjno-sportowy. Posiada klasy dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, przystosowane do potrzeb dzieci;  salę do zajęć ruchowych oraz salę do zajęć w małej grupie. Cztery sale posiadają łazienki. Funkcjonująca w placówce kuchnia zapewnia dzieciom wartościowe i smaczne wyżywienie. Są to - pierwsze 
i drugie śniadanie (trzy razy w tygodniu w formie szwedzkiego stołu) oraz dwudaniowy obiad o godzinie 14.00. Między posiłkami podawane są napoje.


Przedszkole prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN; realizuje własny program \"Edukacja przez ruch w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym\". Oferuje zajęcia dodatkowe prowadzone niezarobkowo przez nauczycielki: warsztaty teatralne, origami, terapia pedagogiczna, język francuski, zajęcia plastyczne. Osoby prowadzące zajęcia posiadają odpowiednie uprawnienia. 


Prowadzone są także przez specjalistów spoza placówki zajęcia do wyboru (opłacane dodatkowo przez rodziców): basen, karate, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, taniec, zajęcia umuzykalniające metodą C. Orffa, terapia logopedyczna.

Kadra nauczycielska wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju poprzez ciekawie realizowane zajęcia, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Jagielloński Ośrodek Kultury, biblioteka rejonowa, Rada Osiedla Centrum). Absolwenci dobrze radzą sobie w szkole. Do tradycji przedszkola należą imprezy - \"pikniki rodzinne\" jesienią i w czerwcu, wyjazdy na \"zielone przedszkole\", wycieczki do teatrów oraz \"poszukiwanie Mikołaja\" w Lesie Łagiewnickim, całodzienne wyprawy krajoznawcze.

Przedszkole objął Honorowym Patronatem Teatr Lalek ARLEKIN.

Przedszkole współpracuje od 6 lat z Polskim Centrum Origami.

Przedszkole Miejskie nr 81 / odcinek 3
Łódź, ul. Młynarska 38, tel. (042) 657-20-45Przedszkole  Miejskie  Nr  81  mieści  się  w  jednopiętrowym  budynku  wolno stojącym  z  dużym  ogrodem,  w  dzielnicy  Łódź – Bałuty  przy  ulicy  Młynarskiej  38.    W  przedszkolu  znajdują   się  4  sale  zabaw ( z  łazienkami)  oraz  hol  zaadaptowany  na  salę  gimnastyczną.    Wszystkie  pomieszczenia  są  odnowione  i  odmalowane,  wewnątrz  jest  kolorowo  i  przytulnie. Przedszkole  czynne  jest  w  godzinach  od  6  do  17.  W  ciągu  dnia  podawane  są  3  posiłki -  śniadanie,  obiad  i  podwieczorek. Do  Przedszkola  Miejskiego  Nr  81  w  Łodzi  zapisanych  jest  100  dzieci     w  wieku  od  3  do  6  lat,  które  uczęszczają  do  4  grup: „Krasnoludki” – dzieci 3 i 4 –letnie; „Jeżyki” – dzieci 5 i 6 –letnie, „Przyjaciele Kubusia” – dzieci 4 i 5 –letnie, „Śmieszki - uśmieszki” – dzieci 5 i 6 –letnie

Przedszkole ma  47 – letnią  tradycję.  Jest  placówką  przyjazną  dziecku,  otwartą  na  potrzeby  dbania  o   rozwój  psychiczny  i  fizyczny,  promującą  zdrowy  styl  życia  w  przedszkolu  i  w  rodzinie. Przedszkole  nasze  prowadzi  działania wychowawczo – dydaktyczne  i opiekuńcze  w  oparciu  o  programy  wychowania  przedszkolnego  zatwierdzone  przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej,  a  także  w  oparciu  o  programy  opracowane  przez  radę  pedagogiczną  -  „Program  adaptacyjny”, „Koncepcje Wychowawczą”  oraz  o  opracowane  i  wdrażane  innowacje  pedagogiczne: „Edukacja poprzez humor”; Twórcza aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycznych”; „Z tańcem, pieśnią i legendą przez ojczyznę nasza piękna”.

Mając  na  uwadze  zdolności  i  wszechstronny  rozwój  dzieci,  a  także  wychodząc  na  przeciw  potrzebom  środowiska  rodzinnego,  nauczycielki  opracowały  programy  zajęć  dodatkowych  na  podstawie,  których  prowadzą  nieodpłatne  zajęcia  z  dziećmi: gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, terapia  pedagogiczna, zajęcia muzyczno – ruchowe.

W  roku  2007  jako  drugie  w  Polsce,  a  jedyne  w  Łodzi  za  całokształt  pracy  wychowawczo – dydaktycznej  zostało  uhonorowane  tytułem  „Przedszkole  na  medal”  przyznanym  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  i  tygodnik  „Głos  Nauczycielski”.

Przedszkole nr 2 w Konstantynowie Łódzkim / odcinek 4
Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 8 tel. (042) 211-17-90
WWW: www.przedszkolenr2konstantynow.blox.plPrzedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim mieści się w piętrowym, wolno stojącym,  murowanym budynku. Otoczone jest zadbanym  ogrodem, w którym znajduje się dużo zieleni (drzewa, krzewy, skalniaki) oraz   niezbędne  przedszkolakom sprzęty ogrodowe (huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, drewniane zjeżdżalnie, pociąg, piaskownica z domkiem, altana…). Na terenie ogrodu jest wydzielona   ” zielona sala ćwiczeń”.

Przedszkole posiada cztery sale zajęciowe, salę gimnastyczną zaadaptowaną na dodatkowy oddział , gabinet do pracy indywidualnej, salę doświadczania świata wyposażoną w niekonwencjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Do przedszkola uczęszcza 120 dzieci; funkcjonują tu dwa oddziały integracyjne, w których wspólnie przebywają dzieci zdrowe i niepełnosprawne, a także oddział specjalny. W placówce zatrudnionych jest ogółem 18 wykwalifikowanych nauczycieli w tym 6 nauczycieli dyplomowanych. Pracują tu również specjaliści prowadzący nieodpłatnie zajęcia dla dzieci: psycholog, logopeda, kinezjolog, rehabilitant ruchowy.  Prowadzone są tu zajęcia modelowe metodą „porannego kręgu”, które prezentowane są nauczycielom z łódzkich przedszkoli. Przedszkole kultywuje tradycje, jako organizator wielu imprez, pikników integracyjnych, konkursów, uroczystości. Współpracuje z różnymi instytucjami : MOK, MOPS, PCPR, szkoły, przedszkola, Zespół Ludowy z Niesięcina, gazetą lokalną „Wiadomości 43-bis”.

Posiada stronę internetową (www.przedszkolenr2konstantynow.blox.pl),  na której umieszczane są wydarzenia z życia przedszkola.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Pabianicach / odcinek 5
Pabianice ul. Żytnia 13/17, tel. (042) 215-01-70
WWW: www.uszatek.home.plPrzedszkole , którego patronem jest Miś Uszatek  położone jest w zaciszu osiedla mieszkaniowego Bugaj, w pobliżu terenów rekreacyjnych miasta.  Zajmuje powierzchnię 3000 m2, gdzie oprócz sal dla 12 grup dzieci znajdują się: jadalnia, sala widowiskowa, plastyczna z zimową piaskownicą, salon zabaw sprawnościowych, sala gimnastyczna i audiowizualna. Do przedszkola uczęszcza 295 dzieci. Obok przedszkola znajduje się duży  wspaniale zagospodarowany ogród ze sprzętami terenowymi oraz patio. Przedszkole posiada własny system identyfikacji  –hymn, sztandar, flagę powiewającą na maszcie  przed wejściem, koszulki, kubeczki…. Zatrudniona tu kadra nauczycielska jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona i ustawicznie podnosząca swoje umiejętności.  Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o podstawy wychowania przedszkolnego oraz wdrażane programy autorskie m.in. „Pabianice - moja mała ojczyzna”, „Alternatywne metody nauki języka”, „Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym”…

Przedszkole uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci odnośnie snu i wyżywienia, ma doświadczenie w opiece nad dziećmi z alergią pokarmową.

Atutem przedszkola jest zapewnienie  dzieciom łagodnej „adaptacji przedszkolnej”  przez organizowanie w trakcie ostatnich 7 dni sierpnia „tygodnia adaptacyjnego” polegającego na udziale w zabawach zarówno dzieci, jak i rodziców.

W przedszkolu  mają miejsce liczne imprezy kulturalne, wyjazdy (np. kulig, wyjazdy do teatru).

Przedszkole „Misia Uszatka” jest miejscem niosącym radość, nastawionym na potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców, dba o „wyposażenia” dziecka w niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszego rozwoju.

Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu/ odcinek 6
Zgierz ul. Gałczyńskiego 30, Tel. (042) 716-52-54
WWW: www.topola.wikom.plJednopiętrowy  budynek  przedszkola otacza  duży, bezpieczny, nasłoneczniony ogród,  wyposażony w    stały i sezonowy  sprzęt rekreacyjny  dla  dzieci, dzięki  któremu  mogą  one  spędzać  tu przyjemnie czas przez cały rok. Posiada również dwa bezpieczne tarasy, na których prowadzone są (przy sprzyjających warunkach) zabawy, zajęcia, imprezy i uroczystości przedszkolne. W  budynku  przedszkola znajduje  się  5  przestronnych  sal dydaktycznych - bardzo  dobrze  wyposażonych  w  zabawki  i  pomoce  dydaktyczne, odpowiednio  dobrane  do   wieku  dzieci i  wspomagające ich  rozwój;  sala  gimnastyczna    z  pianinem,  sprzętem  rekreacyjno-sportowym  oraz   audiowizualnym; pracownia    logopedyczna -  wyposażoną   w profesjonalne pomoce  do terapii logopedycznej oraz zaplecze  administracyjno  gospodarcze. Przy każdej sali dydaktycznej są dostosowane dla dzieci łazienki. Przedszkole   czynne   jest    od   godziny 6.00  do 17.00. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat uczęszczają do 5 grup wiekowych, w których pracuje  wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wspomagana przez pracowników administracyjnych.

             Podczas codziennej pracy nauczycielki starają się wyposażyć dzieci w wiedzę  o otaczającym świecie, umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Wpływają na kształtowanie  ich osobowość tak, by umiały tworzyć pozytywny obraz samych siebie oraz aby rozumiały i akceptowały uczucia innych, ich odmienność, np. kulturową, rasową, czy zdrowotna.            Podczas  całego  roku  szkolnego  organizowane są wycieczki  przedszkolne  i grupowe  o  charakterze  dydaktycznym  i  rekreacyjnym, umożliwiające kontakt z przyrodą,  sztuką i  kulturą. Tradycją jest kultywowanie uroczystości rodzinnych i przedszkolnych. W przedszkolu    prowadzona jest również religia dla dzieci 5 i 6 letnich oraz koła zainteresowań, prowadzone przez nasze nauczycielki: taneczne, plastyczne, teatralne, szachowe, dla dzieci 6-letnich zajęcia wyrównawcze, z elementami terapii pedagogicznej.      W przedszkolu wdrażane są programy autorskie, opracowywane przez nauczycieli naszej placówki.

Placówka oferuje  także   bogatą  ofertę płatnych zajęć dodatkowych: taneczne, rytmika, koncerty Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, karate, terapia logopedyczna. W przedszkolu istnieje zespół taneczny TOPOLINKI. Od 2004 roku wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola biorą udział w codziennych zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi/ odcinek 7                                              Łódź, ul. Jaracza 68 tel. (042) 631 98 49Przedszkole znajduje się w centrum Łodzi, w  dużym budynku z ogrodem do zabaw ruchowych i zajęć badawczych. W przedszkolu jest 8 grup, w których przebywa łącznie 200 dzieci. Placówka jest czynna w godzinach 6.30 – 17.30. Specyfiką tego przedszkola jest  praca w oparciu o pedagogikę Marii Montessori tzn.:

 • grupy mieszane wiekowo (3 do 6 lat)
 • dominującą formą działalności dzieci to „praca indywidualna” w oparciu o materiał rozwojowy
 • przygotowane otoczenie (niskie meble, materiał  w zasięgu ręki dziecka),
 • materiał w jednym egzemplarzu (uczy zachowań społecznych)
 • minimalna ilość typowych zabawek

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dziecka poprzez realizację programu  w oparciu o koncepcje pedagogiczną Marii Montessori, zgodnie z indywidualnym rozwojem dziecka,  ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w duchu pokoju, kształcenia postaw ekologicznych oraz zachowań prozdrowotnych.

Efektem  działań przedszkola jest uzyskanie przez wychowanka:

 • samodzielności, odpowiedzialności za siebie i świat,
 • wszechstronnego rozwoju intelektualnego zgodnego z jego możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami,
 • sprawności  ruchowej.

Przedszkole zapewnia dzieciom (i rodzicom): wykwalifikowanych nauczycieli przegotowanych do pracy metodą Montessori, specjalnie przygotowane otoczenie edukacyjne, spełniające założenia tej pedagogiki, bezpieczne warunki do zabaw i prac twórczych.,opiekę poradni psychologiczno – pedagogicznej, koła zainteresowań: muzyczne i językowe, dodatkowe zajęcia dla dzieci zdolnych i z problemami, płatne zajęcia: język angielski, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, gimnastykę korekcyjną.

Przedszkole Miejskie Nr 126 w Łodzi / odcinek 8                                      Łódź, ul. Broniewskiego 101/103, tel. (042) 643-51-21Przedszkole Miejskie Nr 126 mieści się w dzielnicy Łódź- Górna. Zajmuje wolno stojący budynek z dużym, zadbanym ogrodem wyposażonym w sprzęt rekreacyjno- sportowy. Klasy są odnowione, przytulne i kolorowe, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, posiadają łazienki. Kąciki edukacyjne zorganizowane w klasach przystosowane są do potrzeb dzieci. Sala gimnastyczna jest przestronna, bogata w sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń i zabaw ruchowych. Sala badawczo- przyrodnicza daje dzieciom możliwość uczestniczenia w zabawach badawczych, podczas których eksperymentują materiałem przyrodniczym, obserwują okazy przyrodnicze za pomocą lup, mikroskopów, uczestniczą w projekcji filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo- ekologicznej, gromadzą tworzywo przyrodnicze.

W przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Miła i fachowo przygotowana kadra pedagogiczna zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, wspiera poczucie własnej wartości dzieci w każdej sytuacji poprzez ukazywanie mocnych stron dziecka. Szanuje indywidualne tempo pracy, okazuje zainteresowanie problemami dziecka, liczy się z jego opiniami, zachęca do podejmowania aktywności, docenia i uznaje działalności dziecka, pozwala na wyrażanie uczuć. Poprzez wszystkie te aspekty oraz preferowaną formę pracy, jaką jest aktywność dziecka, kadra umożliwia wszechstronny rozwój osobowości, rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych, odkrywa potencjał twórczy każdego dziecka, wychowuje wrażliwego i twórczego człowieka.

Chcąc zaspokoić indywidualne potrzeby każdego dziecka placówka oferuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, która obejmuje: zajęcia rytmiczno- muzyczne, język angielski, gimnastykę korekcyjną, koncerty muzyczne, zajęcia dodatkowe nieodpłatne prowadzone przez n-lki dające pewność dobrego startu na ścieżce edukacyjnej, zajęcia taneczne, zajęcia twórcze „gimnastyka umysłu”, terapię logopedyczną. Ponadto organizowane są wyjścia i wycieczki kulturoznawczych i rekreacyjnych. Dzieci mają również zapewnioną opiekę lekarską: 3-4 razy w roku dzieci nieodpłatnie badane są przez lekarzy różnych specjalizacji.

Przedszkole przystąpiło do autorskiego projektu „Zdrowo jemy i rośniemy”, którym objęte są dzieci 6- letnie. Realizowany jest w ramach projektu „Klub Przyjaciół Ziemi – aktywizacja proekologiczna łodzian” przez fundację FERSO.

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej / odcinek 9
Aleksandrów Łódzki, ul. Okrzei 6, tel/fax (042) 276 40 15
WWW: www.jedyneczka.wikom.plMiejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Aleksandrowie Łódzkim mieści się w dwukondygnacyjnym budynku otoczonym dużym ogrodem podzielonym na dwie części. Wyposażone jest stosownie do potrzeb dzieci młodszych i starszych. Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci.
Cała kadra przedszkola stara się stworzyć wszystkim dzieciom drugi dom.
„Jedyneczka” to przedszkole:
•    otwarte – na potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska
•    przyjazne – uwzględnia indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania każdego dziecka;
oferuje atmosferę akceptacji, życzliwości, wzajemnego szacunku i zaufania; współpracę z rodzicami opartą na partnerstwie i dialogu; estetyczne i funkcjonalne środowisko
•    bezpieczne – zapewnia dziecku bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
Misją przedszkola jest: „Uczynić dziecko aktywnym, twórczym, myślącym wrażliwym i otwartym” – stąd, zgodnie z zasadą, iż dziecko najpełniej uczy się poprzez działanie, doświadczenie i przeżycie -  w ofercie przedszkola dominują metody aktywizujące i twórcze, wyzwalające indywidualny potencjał każdego dziecka oraz bezpośredniego obcowania ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym (wycieczki, wyjazdy do kin i teatrów, muzeów, teatrzyki i koncerty muzyczne na terenie przedszkola).
Pracę z dzieckiem nauczycielki opierają o programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN. Jako ich rozszerzenie realizowane są programy własne opracowane przez grono nauczycielkie placówki: „Zabawa w czytanie”, „Spotkania z komputerem”, „Jestem całością”, „Poznaję sztukę i tworzę”.
Dzieciom z trudnościami rozwojowymi zapewniona jest opieka psychologa i logopedy.
Wspierany jest tu rozwój indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i zdolności wychowanków. Dzieci z sukcesami prezentują swe osiągnięcia w konkursach, przeglądach i turniejach (plastycznych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych, sportowych, ekologicznych) na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dodatkowo, nieodpłatnie oferowane są dzieciom zajęcia z religii, prowadzone przez nauczycielki przedszkola - spotkania czytelnicze i przedszkolną bibliotekę, zajęcia komputerowe, terapię przez sztukę, orgiami. W ramach zajęć dodatkowo (płatnych) : rytmika, język angielski i gimnastyka korekcyjna.
Bardzo dużą wagę przedszkole przywiązuje do ścisłej współpracy z rodzicami, której nadrzędnym celem jest ujednolicanie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego dla dobra dziecka. Organizowane są wspólne działania rodziców i dzieci (warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe).
Od 2005 roku przedszkole uczestniczy w programie „Czytające przedszkola” w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Gminne Przedszkole w Rogowie / odcinek 10
Rogów - Józefów 8, tel. 046 674-80-95
www.przedszkole_rogow.ecom.net.plGminne Przedszkole w Rogowie ( pow. brzeziński)  jest usytuowane w gminie Rogów słynącej  z rozległych terenów leśnych. Przedszkole zlokalizowane jest w budynku wolno stojącym otoczonym dużym ogrodem z sprzętem rekreacyjnym.
W budynku znajdują się 3 sale zajęć (w tym jedna sala muzyczno-ruchowa) z właściwym zapleczem. Kolorowe, zadbane, słoneczne sale  wyposażone są w zabawki odpowiednie dla danej grupy wiekowej z bogatym zestawem pomocy dydaktycznych, z komputerami (dostęp do Internetu).
W przedszkolu panuje miły, serdeczny i rodzinny nastrój. Opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa zapewnia wysoko wykwalifikowana, doświadczona i ustawicznie podnosząca swoje umiejętności, kadra pedagogiczna.  Przedszkole prowadzi  działania wychowawczo – dydaktyczne  i opiekuńcze    w  oparciu  o: podstawę programową, 
programy  wychowania  przedszkolnego  zatwierdzone  przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej,  programy  opracowane  przez  radę  pedagogiczną  -  „Program  adaptacyjny”, „Koncepcje Wychowawczą” oraz  o  opracowane  i  wdrażane  innowacje  pedagogiczne.

Kadra przedszkolna  posiada  ukierunkowaną wizję przedszkola z nastawieniem na rozwijanie twórczych postaw dzieci poprzez stosowanie aktywizujących i integrujących metod pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami. Dba, aby dzieci wychowywały się w życzliwej, tolerancyjnej atmosferze, z poszanowaniem ich praw oraz znajomością i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
 Zadaniem przedszkola w Rogowie jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
W placówce tradycją jest organizowanie stałych imprez jednoczących społeczność lokalną: imprezy okolicznościowe ( Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, spotkania wigilijne , pasowanie na przedszkolaka i wiele innych),  konkursy rodzinne…
Doskonale układa się współpraca z różnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi: klub Gaja, Arboretum w Rogowie, Leśny Zakład Doświadczalny, Gminna Publiczna Biblioteka, szkoły i przedszkola z powiatu brzezińskiego i Łodzi, domy kultury.


 

Mapa strony: Strona główna › O projekcie › Znaczenie edukacji przedszkolnej › Uczestnicy projektu odcinki 1-10 › Uczestnicy projektu odcinki 11-20 › Uczestnicy projektu odcinki 21-30 › Archiwum reportaży › Aktualności - harmonogram › Zespół projektu › KONTAKT › Raport ewaluacyjny › 

© 2018 TOYA